Ariyana SmartCondotel Nha Trang
Tiếng Việt

Online booking

 

VIEỆN HẢI DƯƠNG HỌC

Viện Hải dương học là một viện nghiên cứu đời sống động thực vật hải dương tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Viện Hải dương học là một trong những cơ sở nghiên cứu khoa học được ra đời sớm nhất ở Việt Nam và được coi là cơ sở lưu trữ hiện vật và nghiên cứu về biển lớn nhất Đông Nam Á.

triển lãm ảnh

Đăng ký để nhận ngay những thông tin và chương trình ưu đãi mới nhất của chúng tôi